სოფელი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში აგრობარათების დარიგება მიმდინარეობს

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ” მცირემიწიან ფერმერთა 2015 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის” განხორციელება მიმდინარეობს.

პროექტის ფარგლებში თავდაპირველად მნიშვნელოვანი სამუშაოები სიების დასაზუსტებლად ჩატარდა.

მცირემუწიან ფერმერთა ხელშეწყობის პროგრსმით წელს 2 389 ბენეფიციარს სახნავი სამუშაოების საწარმოებლად საჭირო ბარათები დაურიგდებათ,ხოლო დანარჩენები ე.წ ” აგრობარათებით” ისარგებლებენ.

“აგრობარათების” განაღდება 1მარტიდან იქნება შესაძლებელი.