სიახლე

ქობულეთში სეზონური ობიექტების განსათავსებლად განცხადებების მიღება 15 მაისამდე გაგრძელდება

ქობულეთში სეზონური ობიექტების განთავსების მიზნით ტერიტორიების იჯარის წესით გასაცემად ქობულეთის გამგეობაში განცხადებების მიღება 15 მაისამდე გაგრძელდება.

„განცხადებაში აუცილებლად უნდა მიეთითოს ფართობის ნომერი, ასევე განცხადებებს თან უნდა დაერთოს განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ქსეროასლი, ტერიტორიის სიტუაციური ნახაზი და ობიექტის ესკიზი. ხოლო ცენტრალურ პარკში ტერიტორიების იჯარის წესით გაცემა ელექტრონული აუქციონის წესით განხორციელდება, ასევე სეზონური ობიექტების განსათავსებლად აუქციონები გამოცხადდება იმ ტერიტორიებზე, რომელთა იჯარის წესით გაცემა წინა წლებში არ განხორციელებულა,“ – აღნიშნულია გამგეობის განცხადებაში.

ქობულეთის გამგეობაში იმასაც აცხადებენ, რომ წელს ტურისტული სეზონის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით ტერიტორიების იჯარის წესით გასაცემად თადარიგი ნაადრევად დაიჭირეს: „სპეციალურად შექმნილი სამუშაო ჯგუფის მიერ სეზონური ობიექტების განსათავსებლად განისაზღვრა ტერიტორიები, რომელთა დროებით განსაკარგავად გადაცემის საკითხს კომისია გადაწყვეტს“.

წყარო: ბათუმელები